سلام افتخار آمیز آسیا به استقلال - sorkhabi
یکشنبه 2 تیر 1387
سلام افتخار آمیز آسیا به استقلال
مهدی ۱۵مین دقیقه گل زیبا و روحیه بخشی را وارد دروازه حریف کرد و با گل های زیبای مجتبی و

آرش در دقیقه های ۹۵ و ۹۹ جام قهرمانی در تهران ماندگار و راهی باشگاه استقلال شد.

با این قهرمانی آسیا سلام افتخار آمیز  به استقلال کرد.

۵ مین قهرمانی استقلال در جام حذفی مبارک.قهرمانی استقلال

خدمات وبلاگ نویسان-بهاربیست