عکس وحید روی سایت بوخوم - sorkhabi
چهارشنبه 30 مرداد 1387
عکس وحید روی سایت بوخوم

                                          یه خبر جالب و مهم

زمانی که وحید دوباره به تیم بوخوم برگشته بود و همه مطبوعات و رسانه های خبری از بازگشت

وحید به بوخوم صحبت می کردن و هوادارای تیم بوخوم هم از این خبر خوشحال بودن عکس وحید

روی سایت بوخوم قرار گرفت و این بار هم بعد از مدتی دوباره عکس وحید روی  پایگاه خبری این

باشگاه قرار گرفته. راستش این موضوع باعث می شه  احساس غرور کنم چرا که  مهاجم خوب

کشورمون وحید هاشمیان در آلمان انقدر محبوب و دوست داشتنیه و براشون با ارزش.

خدمات وبلاگ نویسان-بهاربیست