این شب ها دروازه آسمان باز است - sorkhabi
شنبه 21 شهریور 1388
این شب ها دروازه آسمان باز است

 

 

 

 لحظات شادی خدا را ستایش کن   

لحظات سختی خدا را جستجو کن   

لحظات آرامش خدا را مناجات کن 

  

لحظات درماندگی به خدا اعتماد کن  

 

التماس دعا

خدمات وبلاگ نویسان-بهاربیست