پیوندتان مبارک - sorkhabi
دوشنبه 4 شهریور 1387
پیوندتان مبارک

                  

                                    

                                      راستی یه خبر دیگه که یادم رفت بگم.

تو روزنامه جام جم نوشته بود پیروز قربانی  در تمرینات  آبیها (قبل از هفته چهارم) غایب بوده  اگه

گفتین چرا؟

چون آقا پیروز ما تو مراسم عروسی اش بوده

بله پیروز هفته پیش با برگزار کردن مراسم عروسی زندگیه مشترک خودشو آغاز کرد. ما هم به آقا

پیروز و همسرش تبریک می گیم و براشون آرزوی خوشبختی می کنیم.

مبارک          مبارک      مبارک                     مبارک           مبارک        مبارک

      

خدمات وبلاگ نویسان-بهاربیست